Upphandling av högpresterande beräkningskluster för tekniskt vetenskapliga beräkningar Dnr 2/11

Upphandling av högpresterande beräkningskluster för tekniskt vetenskapliga beräkningar

Dnr 2/11

Högpresterande beräkningscentrum norr, förkortat HPC2N (efter den engelska benämning-en HighPerformance Computing Center North) avser att upphandla ett högpresterande beräkningskluster med tillhörande kringutrustning för avancerade tekniskt-vetenskapliga och parallella beräkningar.

Annonsmanus har 2011-01-21 sänts till EUT/ TED via Allego avseende rubricerad upphandling.

För upphandlingen gäller Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Upphandlingsfor­men är öppen upphandling och sista anbudsdag är 2011-03-07.

Anbudshandlingar kan Ni beställa via e-post (adress: rds@umdac.umu.se) eller från Jan-Olof Gerhardsson/Lars Wänglund (adress m m, se nedan). Beställningen görs skriftligt med angivande av vilken upphandling beställningen gäller (inklusive rubricerat diarienummer, Dnr 2/11). Ange tydligt till vilken e-postadress anbudshandlingarna skall skickas.

Frågor om upphandlingen ställs till:

Jan-Olof Gerhardsson
ITS
Umeå universitet
901 87 UMEÅ
Tel: 090 - 786 53 71/070 - 680 53 71
Telefax: 090 - 786 67 62
e-post: jan-olof.gerhardsson@umdac.umu.se

Lars Wänglund
ITS
Umeå universitet
901 87 UMEÅ
Tel: 090 - 786 52 05/070 - 548 44 43
Telefax: 090 - 786 67 62
e-post: lars.wanglund@umdac.umu.se

I första hand tekniska frågor:

Mats Nylén
HPC2N
Umeå universitet
901 87 UMEÅ
Tfn: 090-786 69 56 alt 070-654 38 93
e-post: mats.nylen@hpc2n.umu.se


Instruktioner för prestandamätning

Updated: 2024-04-17, 14:47