Slurm controller problem (2021-07-07) SOLVED 13:27

  • Posted on: 7 July 2021
  • By: brorerik

Problem med servern som innehåller Slurm controllern gör att job inte går att starta eller avbrytas sen 11.30 idag

Felsökning pågår

***Updated 2021-07-07 14:27 ***

The problems with the Slurm controller server has been solved and it has been stable for 1 hour now

 

Updated: 2024-06-25, 16:43