HPC2N

Image Gallery

Directories
Dagen D, strömsättning efter kapacitetsökningen.
Elinstallationsarbeten.
Elinstallationsarbeten.
El- och VVSinstallationsarbeten.
Ut med det gamla och in med det nya! Transformatorn alltså.
VVS- och elinstallationer, till en början i mörkret då det blev svart när strömmen slogs av...
Förberedelser för elinstallationer.